Blyruder, slotte og kirker:

Glarmesterfaget er et håndværksfag med rødder langt tilbage i tiden. Derfor er vi som glarmestre stolte af, at vi stadig kan udføre håndværket med faglig kunnen og respekt for de gamle traditioner for udførelse.

Blyruder
Når blyruder skal repareres eller renoveres bruger vi vor viden om håndværket og materialer, glas og bly.

Denne viden bruger vi blandt andet når vi nænsomt og effektivt renser, omforandrer, reparerer eller udskifter blyruder i vore slotte og kirker.

At udføre denne opgave kræver både viden til materialer og til udførelse. Det er vigtigt at reparationer er mindst mulig synlige så helhedsindtrykket bevares. Samtidig er det vigtigt at udføre arbejdet så resultatet er godt og holdbart mange år fremover.

Mens arbejdet står på har vi desuden fokus på hensynet til vort personale og på bygningerne hvor arbejdet udføres, således at arbejdsmiljøkrav samt brand –og sikkerhedshensyn tilgodeses og overholdes.

Andre arbejder
Det er ikke kun arbejdet med blyruder der indgår i vedligeholdelsen af vore slotte og kirker. Vi hjælper også med vedligehold af andet glas og vinduer, herunder udskiftning og vedligehold af termoruder samt vejledning i energiforbedringer og forsatsløsninger.

Vi har gennem årene hjulpet med vedligeholdelsen af mange af vore slotte og kirker, både som løbende vedligeholdelsesopgaver og som opgaver i udbud.
Dette har givet os en god og solid erfaring i udførelsen af det praktiske samt i dialogen med arkitekter, byggeledere og håndværkskollegaer.

Vi er stolte over fortsat at være med til at bevare vore kirker og historiske bygninger for eftertiden og sætter pris på at kunne videreføre traditionen for godt håndværk.

 

Se den korte film om glasrenovering på Kronborg Slot