Løsninger til erhvervs kunder

Hos Glarmesterfirmaet J. Jensen og Søn har vi stor fokus på vores erhvervskunder, institutioner og boligforeninger.

Vi er altid til rådighed for vore kunder der kommer både fra vore lokalområder i Espergærde, Helsingør og Hørsholm men også fra de omkringliggende kommuner i Rungsted, Fredensborg, Hillerød og resten af Nordsjælland. Når du ringer til os, er vi altid at træffe, og vi rykker hurtigt ud, når der er akut brug for hjælp.

Udover skadeservice, ny isætninger og reparationer af glas yder vi mange og forskelligartede vedligeholdelses -og serviceopgaver. Vi har et bredt kendskab til vinduessystemer og står for vedligehold og vinduesservice på eksisterende systemer heriblandt eftersyn, udskiftning af lister i træ og alu. samt opretning og justering af beslag på døre og vinduer.

Desuden hjælper vi med rådgivning og svar på spørgsmål fra sikkerhedsregler og energibesparelser til funktionsglas som brand –og sikkerhedsglas til institutioner.

Har du som kunde specielle ønsker eller glasopgaver der skal løses står vi til rådighed. Vi renoverer og moderniserer facader, opsætter glasværn og glasafskærmninger i glas, også glasskillevægge til kontorer og kundelobbyer er nogle af de flotte og spændende opgaver der løses i det daglige arbejde.

Udover vore faguddannede glarmestersvende har vi egen tømrer ansat. Dette gør at vi bedre kan hjælpe vore kunder med en samlet løsning. Desuden har vi de til faget hørende værnemidler og glaslift der hjælper til at effektivisere vort arbejde og tilgodese arbejdsmiljøet for vore medarbejdere.

Vi er medlem af Glarmesterlauget og vort arbejde er således garanteret af Glarmesterlaugets garantiordning.

Det daglige samarbejde med servicemedarbejdere, pedeller, byggeledere og arkitekter vægtes højt. 

Vort arbejde er dækket af Glarmestrenes Garantiordning.