Persondatapolitik

Formål:
Formålet med Glarmesterfirmaet J. Jensen & søn A/S’s persondatapolitik er at synliggøre, hvordan vi indsamler, sikrer og anvender data og personoplysninger, således at der er tryghed omkring de data vi modtager og bruger.    

Persondata politikken gælder for alle de personoplysninger der afgives til os, eller som vi indsamler via vore digitale tjenester.

Skulle du have spørgsmål eller ønsker du at henvende dig om behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at tage kontakt til os.

Kontaktoplysningerne kan du finde i det sidste afsnit af denne politik.

 

Hvilken personoplysninger indsamler vi:
Hos Glarmesterfirmaet J. Jensen & Søn A/S indsamler vi kun de oplysninger der er relevante og tilstrækkelige for at kunne tilbyde vore ydelser.

For at kunne levere vores varer, serviceydelser og rådgivning, samt for at kunne administrere vort personale har vi brug for at indsamle forskellige personoplysninger. Disse vil være oplysninger som: Navn, adresse, email, telefonnummer og øvrige kontaktoplysninger, herunder evt. kontaktoplysninger til arbejdsplads og forsikring.

Vi samler desuden information om leveringer/køb og betalingsoplysninger.

I de tilfælde hvor vi servicerer firmaer og institutioner vil vi også registrere virksomhedsnavn, cvr.nummer og evt. kontaktperson (Dette kun til det formål at kunne tage kontakt til den eller de rette personer ved henvendelse.)

Desuden kan vi, for at kunne give dig den bedste brugeroplysning og tilpasse vor markedsføring, indsamle data om hvordan du bruger vores digitale tjenester f.eks. ip-adresse, browsertype og cookieinformationer.

 

Hvordan indsamler vi oplysninger:
Vi indsamler oplysninger gennem samtale med kunden / de ansatte eller dennes repræsentant enten personligt, pr. telefon eller via mail.

Desuden indsamles der, ud over de kontaktoplysninger du selv kan indtaste via kontaktformularen på vor hjemmeside, informationer via ”cookies”

Du kan læse mere i vores cookiepolitik Læs mere her

 

Hvad bruger vi de indsamlede oplysninger til:
Vi bruger de indsamlede oplysninger for at kunne tilbyde, levere, effektuere og forbedre vores produkter og services og for at fuldføre vores forpligtelser over for dig som kunde.
Desuden for at forbedre vores sortiment og markedsføring.
Oplysninger relateret til vort personale bruges til personaleadministration.

Vi bruger dine personoplysninger til:
Administration af potentielle og eksisterende kundeforhold:
At udarbejde tilbud og rådgivning
At indgå en aftale om levering/køb
At identificere dig og dine person/kontaktoplysninger
At holde dine kontaktoplysninger opdaterede
Administration af betaling og kundeforhold, fx at opfylde vores forpligtelser over for dig og at give dig oplysninger, produkter og tjenester du anmoder os om

Markedsføring og analyser:
Vi kan benytte dine oplysninger til brug for analyse og segmentering af dig som kunde.
Desuden bruges data til forbedring og administration af vores digitale tjenester herunder markedsundersøgelser, evt. remarketing via Facebook og Google og statistiske analyser samt registrering af antal besøg, hvor besøg kommer fra samt hvilke undersider der har kundernes interesse. Dette for at forbedre måden vi kommunikerer med vore kunder, tilpasse de services der tilbydes, samt for at forbedre vores markedsføring.

Såfremt vi ønsker at også bruge dine personoplysninger til at sende direkte nyhedsmails, invitationer til inspirationsdage, åbent hus og/eller elektronisk/telefonisk markedsføring vil dette kun ske såfremt du har givet samtykke til det. 

Du vil altid kunne framelde dig eventuelle nyhedsmails og elektronisk/telefonisk markedsføring, dvs. du vil altid kunne tilbagekalde dit samtykke.

 

Hvem videregiver vi dine oplysninger til:  
Dine oplysninger kan videregives til de af vore medarbejdere der som en del af deres ansættelse har brug for at have adgang til de pågældende oplysninger.

Vi kan, videregive dine oplysninger til leverandører, transportleverandører eller underleverandører i de tilfælde det er nødvendigt for at fuldføre vores forpligtelser overfor dig. Det gælder f.eks. ved levering af varer direkte fra vor leverandør og til dig på din adresse.
Desuden ved garanti, oplysnings og vedligeholdelses hensyn samt ved forsikringssager.

Oplysninger videregives ligeledes til eksterne samarbejdspartnere, der behandler dine oplysninger på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere bl.a. til vedligeholdelse og udvikling af vores regnskabs og administrations programmer, teknisk support og forbedringer af vores sites/ markedsføring. Nogle af disse virksomheder er databehandlere for os, og vi har indgået skriftlige databehandler aftaler med disse for at sikre at dine data ikke videregives samt at de er beskyttet bedst muligt.

Oplysninger om dit brug af vores websites som f.eks.: geografisk placering, alderssegment mv. videregives til tredjeparter som eks. Google, i det omfang disse oplysninger er kendt. Google kan kombinere disse data med andre oplysninger de har indsamlet, b.la. din brug af deres tjenester 

Desuden kan oplysninger videregives til myndighederne, som politi og skattemyndighederne, hvis vi skal gøre dette for at sikre overholdelse af dansk lovgivning, eller hvis du har godkendt at vi gør det. 

 

Opbevaring:
Dine persondata opbevares fysisk og/eller digitalt.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde vore forpligtelser i forhold til dine interesser samt for at vi kan opfylde gældende lovkrav, f.eks. bogføringsloven

Personoplysninger som er indsamlet vil blive slettet/bortskaffet når vi ikke længere har en begrundelse for at opbevare dem.

Eksempelvis vil fysiske bilag i forbindelse med køb blive slettet efter løbende år + 5 år efter dit køb. Vi kan dog vælge at gemme oplysningerne i længere tid hvis vi har en legitim grund hertil, f.eks. i forbindelse med retskrav og dokumentation, eller hvis du som kunde har en væsentlig interesse i at vi kan finde dine oplysninger.  

 

Sikkerhed:
Vi ønsker at sikre dine oplysninger bedst muligt og har derfor fokus på hvordan vi sikrer dine oplysninger mod eksempelvis hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, uautoriseret adgang, ændring og misbrug.

Dine personlige oplysninger der opbevares enten fysisk eller på sikrede netværk tilgås kun af medarbejdere der har et arbejdsbetinget behov. Hvis medarbejderne tildeles adgang til dine oplysninger via vore it-systemer er der sikret med individuelle adgangskoder samt differentierede rettighedstildelinger.

Vores it-systemer vedligeholdes og sikres bl.a. ved hjælp af antivirusprogram og firewalls, ligesom der i det daglige og i vore politikker er fokus på brug og sikkerhed ved anvendelse af data.

Eksterne enheder for manuel backup af vort hovedsystem er sikret med kryptering, således at læsning ikke er muligt ved misbrug og bortkomst.

Web site er oprettet som https og således sikret/krypteret.

 

Dine rettigheder:
Som registreret hos os har du en række rettigheder som vi kan hjælpe dig med:

  • Du kan altid henvende dig til vor dataansvarlige og få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke formål oplysningerne behandles og om vi videregiver oplysningerne til andre.
  • Du kan altid henvende dig og få berigtiget dine personoplysninger
  • Du har ret til at få dine personoplysninger slettet permanent med mindre andet retskrav gør sig gældende.
  • Du har ret til at opnå en begrænset behandling af dine personoplysninger, således at vi eksempelvis kun kan behandle dem i en begrænset periode
  • Du har ret til at anmode om at dine personoplysninger udleveres og transmitteres frem til en ny dataansvarlig (dataportabilitet)
  • Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, herunder anvendelsen af oplysningerne.

Ændringer af persondata politik:
Ændringer i denne persondata politik kan forekomme.
Den nyeste udgave vil ligge tilgængelig på hvor website: www.glarmester-jensen.dk

 

Kontaktoplysninger:
Glarmesterfirmaet J. Jensen & søn A/S kan som dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles kontaktes som følgende:
Glarmesterfirmaet J. Jensen & Søn A/S
Bybjergvej 3
3060 Espergærde
Telefon: 49 13 20 74
Mail: glarmester@glarmester-jensen.dk